Υποστήριξη Εφαρμογών

Οι υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογών παρέχονται σε πελάτες με ενεργό συμβόλαιο με τους παρακάτω τρόπους:

  •  τηλεφωνική επικοινωνία
  •  email
  •  απομακρυσμένη διασύνδεση (Remote Access)
  •  επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του πελάτη

Ενδεικτικά η υποστήριξη εφαρμογών περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  •  συμβουλευτική στη χρήση
  •  διαχείριση σύνθετων θεμάτων (παραμετροποίηση εφαρμογών, διασύνδεση συστημάτων κλπ.)
  •  εγκατάσταση νέων εκδόσεων
  •  εκπαίδευση σε νέες λειτουργίες
  •  υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών (π.χ σωστή τήρηση αντιγράφων ασφαλείας)
  •  επικοινωνία με πελάτη (Customer feedback)

Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ