Ανάπτυξη Εφαρμογών

 1. Διαχείριση έργου (Project Management)
 2. Μελέτη και ανάλυση διαδικασιών (Business Analysis)
 3. Σχεδίαση και ανάπτυξη εξειδικευμένων συστημάτων εφαρμογών (Customized Applications)
 4. Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Applications)
 5. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών client/server
 6. Διασύνδεση μεταξύ συστημάτων εφαρμογών (Web Services)

Υποστήριξη Εφαρμογών

Οι υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογών παρέχονται σε πελάτες με ενεργό συμβόλαιο με τους παρακάτω τρόπους:

 •  τηλεφωνική επικοινωνία
 •  email
 •  απομακρυσμένη διασύνδεση (Remote Access)
 •  επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του πελάτη

Ενδεικτικά η υποστήριξη εφαρμογών περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 •  συμβουλευτική στη χρήση
 •  διαχείριση σύνθετων θεμάτων (παραμετροποίηση εφαρμογών, διασύνδεση συστημάτων κλπ.)
 •  εγκατάσταση νέων εκδόσεων
 •  εκπαίδευση σε νέες λειτουργίες
 •  υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών (π.χ σωστή τήρηση αντιγράφων ασφαλείας)
 •  επικοινωνία με πελάτη (Customer feedback)

 

Τεχνικές Υπηρεσίες

 • Μελέτη και εγκατάσταση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων
 • Μελέτη και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων συναγερμού
 •  Ειδικές υπηρεσίες διακομιστών (Servers)
 •  Τεχνική υποστήριξη δικτύων

Κατασκευή & Φιλοξενία Ιστοσελίδων

……

Δημιουργήστε το δικό σας eShop

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή του δικού σας ηλεκτρονικού καταστήματος.

Μάθετε περισσότερα

Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε

Επικοινωνήστε μαζί μας