Τεχνικές Υπηρεσίες

  • Μελέτη και εγκατάσταση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων
  • Μελέτη και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων συναγερμού
  •  Ειδικές υπηρεσίες διακομιστών (Servers)
  •  Τεχνική υποστήριξη δικτύων

Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε

Επικοινωνήστε μαζί μας