Ανάπτυξη Εφαρμογών

  1. Διαχείριση έργου (Project Management)
  2. Μελέτη και ανάλυση διαδικασιών (Business Analysis)
  3. Σχεδίαση και ανάπτυξη εξειδικευμένων συστημάτων εφαρμογών (Customized Applications)
  4. Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Applications)
  5. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών client/server
  6. Διασύνδεση μεταξύ συστημάτων εφαρμογών (Web Services)

Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ