Μερικά από τα έργα μας

  • Περιβαλλοντικό Μητρώο Επιχειρήσεων Ν. Βοιωτίας
  • Διαχείριση Κωπαϊδικού πεδίου με χρήση GIS
  • Τηλεμετρία  (SCADA) – διαχείριση ύδρευσης και άρδευσης
  • Σύστημα καταγραφής υδρομετρητών με χρήση GIS
  • Διαχείριση ΤΟΕΒ
  • Συστήματα ασφαλείας με χρήση ΑΙ καμερών και καταγραφικών
  • Μισθοδοσία Δημοσίου και Επιχειρήσεων
  • Απομακρυσμένη διαχείριση σταθμών εργασίας
  • Συστήματα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας
  • Eshops & web pages

Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε

Επικοινωνήστε μαζί μας